anyklamak işlik

Anyk etmek, aýdyň etmek, düşnükli etmek; anygyna ýetmek, takyklamak, kesgitlemek.

 • Soňra nähili guşuň tutulandygyny we haýsy kapasa salmalydygyny anyklarlar. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • anyklady
 • anykladyk
 • anykladylar
 • anykladym
 • anykladyňyzmy
 • anyklajak
 • anyklajakdyklaryny
 • anyklalyň
 • anyklam
 • anyklama
 • anyklamadylar
 • anyklamaga
 • anyklamaga-da
 • anyklamagam
 • anyklamagy
 • anyklamagyma
 • anyklamagyna
 • anyklamagyň
 • anyklamak
 • anyklamakda
 • anyklamakdan
 • anyklamakdyr
 • anyklamaklyga
 • anyklamaklygy
 • anyklamaklygyň
 • anyklamaklyk
 • anyklamaklykdan
 • anyklamakçy
 • anyklamalarda
 • anyklamaly
 • anyklamalydyr
 • anyklamalydyrlar
 • anyklaman
 • anyklamandyklaryny
 • anyklamany
 • anyklamanyň
 • anyklamasaň
 • anyklamasy
 • anyklamasyny
 • anyklamazdan
 • anyklamaýar
 • anyklan
 • anyklanda
 • anyklandan
 • anyklandy
 • anyklandygy
 • anyklandygyna
 • anyklandygyny
 • anyklandyklaryna
 • anyklandyklaryny
 • anyklanlarynda
 • anyklanlaryndan
 • anyklanlygy
 • anyklansoň
 • anyklanyna
 • anyklanyndan
 • anyklap
 • anyklapdy
 • anyklapdylar
 • anyklapdyr
 • anyklapdyrlar
 • anyklar
 • anyklardy
 • anyklarlar
 • anyklarly
 • anyklarsyň
 • anyklarys
 • anyklasa
 • anyklasak
 • anyklasalar
 • anyklasaňyz
 • anyklasy
 • anyklasym
 • anyklaýan
 • anyklaýar
 • anyklaýarlar
 • anyklaýarys
 • anyklaýmak
 • anyklaýmaly
 • anyklaýyn
 • anyklaýyň
 • anyklaň