anyklamak işlik

Anyk etmek, aýdyň etmek, düşnükli etmek; anygyna ýetmek, takyklamak, kesgitlemek.

  • Soňra nähili guşuň tutulandygyny we haýsy kapasa salmalydygyny anyklarlar. («Mydam taýýar» gazeti)