amatsyz sypat

[a:matsyz]

Amatly däl, peýdasyz, haýyrsyz, bähbitsiz, oňaýsyz.

  • Daşsyz ýerler hem tekiz däl we ýöremäge amatsyz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ykdysady taýdan amatsyz ýagdaýa düşmek.