alynmak işlik

  1. Özüň üçin bir zat almak, edinmek.

  2. Ýygnalmak, toplanmak, ele düşürilmek.

    • Gektardan 30 sentner pagta hasyly alyndy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem alynmak - alnar, alnypdyr.