altylyk al‧ty‧lyk

  1. Altyny bildirýän belgi.

    • Hany altylyk ýaz göreýin!

  2. Oýnalýan alty gülli kart.

    • Gara altylyk.

  3. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

    • Altylyk galoş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem altylyk - altylygy.


Duş gelýän formalary
  • altylyklar