alkymlamak işlik

Bir zadyň golaýyna barmak, ýakynyna barmak, golaýlaşmak.

  • Rast alkymlap gelsin, onsoň kowalyň. («Görogly» eposy)

  • Bular şol gykylyklary bilen alkymlap geldiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Goşun duşman pozisiýasyna alkymlap bardy.