alkyşlamak işlik

Birine alkyş etmek, bir zady biri üçin arzuw edip, ýagşy dileg etmek, alkyş okamak.

  • Ýaş ýigitler alkyşlaýar Gülnary. (R. Seýidow, Bagtlylar)