aldawaç

[a:ldawa:ç]

Aldap adamyň ünsüni çekýän zat, özüne çekiji.

  • Aldawaç bilen çagany güýmemek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aldawaç - aldawajy.