alatogan

[a:latogan]

Zoologiýa Torgaý ululygyndaky garala guş.

  • Näme üçin bu alatogan, zýablik, snegir bolman, hut jikjikimiş. (M. Gorkiý, Eserler)

  • Kesellerden başga ýüpek gurçuklaryna serçe, goýunguş, geçiguş, alatogan, her hili arylar, çyrlawuklar, çal alaka ýaly gemrijiler uly zyýan berip biler.