alamançylyk a‧la‧man‧çy‧lyk

Könelişen söz Rewolýusiýadan öň: Olja almak maksady bilen keseki ýurda edilýän çapawulçylyk.

  • Eger Ruslar şu ýerik gelmedik bolsalar siz, belki, Alamançylyk döwründe ýaşardyňyz. Eýran bilen arada Alamançylyk, talaňçylyk dowam ederdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem alamançylyk - alamançylygy.


Duş gelýän formalary
  • alamançylyga
  • alamançylygy
  • alamançylygymyz
  • alamançylygyň
  • alamançylykda
  • alamançylykdan
  • alamançylykly