alaman at

Könelişen söz Çapawulçylyk etmek, talamak maksady bilen edilýän çozuş.

  • Hä, ol alamana gidip, ýesir düşendir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Atam pahyr alamana gidişlerinden gürüň bererdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Galanlary bolsa ýow güni, Alaman güni ýygnanýarlar. («Görogly» eposy)