alakjatmak a‧lak‧jat‧mak işlik

Ýetişiksiz ýagdaýda goýmak, alňasatmak.

  • Men ony iki ýaňa alakjatdym, emma hiç zat çykmady.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem alakjatmak - alakjadýar, alakjadar, alakjadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • alakjadyp
  • alakjatdym
  • alakjatmak