alaja a‧la‧ja

[a:laja]

 1. Bir tary diňe ak, beýlekisi gara edilip işilýän ala ýüp ýa-da ýüplük.

  • Ol alaja sapak işip monjuklaryny düzdi.

 2. Halynyň gyrasyna bir ak ýüp çitilip, bir gara ýüp çitilip edilýän akly-garaly çyzmyk nagyş.

 3. Geýimiň gyrasyna, ýakasyna gara sapagy ak sapak bilen basdyryp salynýan nagyş.


Duş gelýän formalary
 • alajada
 • alajalar
 • alajalaryny
 • alajaly
 • alajam
 • alajany
 • alajanyň
 • alajasydyr
 • alajasyny
 • alajasynyň
 • alajaň