alahekik a‧la‧he‧kik

[a:laheki:k]

Zoologiýa Ganatlarynda ak peri bolan gargalar maşgalasyna girýän guş.

  • Döndi eje: --Waheý, haram ölmüş, jakyrdyklap geçen, alahekik, tamyň üstünde seren gurdumyň ählisini ogurlap tükedäýse nätjek -- diýip gargandy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem alahekik - alahekigi.