alagyrlmyldy a‧la‧gyrl‧myl‧dy

[a:lagyrmyldy]

Haýwan sürüsiniň, mör-möjekleriň ýa-da topar-topar adamlaryň tertipsiz eýläk-beýläk hereket etmegi.

  • Güne ynsan bilen bilelikde şatlanýan mör-möjekler-de hinlerinden çykyşyp, ertir çagynda alagyrmyldy bolýardylar. (A. Nyýazow, Saýlanan eserler)