alagaýyş a‧la‧ga‧ýyş

[a:lagaýyş]

Atyň göwsünden aýlanyp dakylýan ýüzi nagyşly gaýyş, esbap.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, -ýyş goşulmasynyň arasyndaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem alagaýyş - alagaýşym, alagaýşyň, alagaýşy.