alada at

Bir zat barada edilýän pikir ýa-da , gam, gaýgy.

  • Şonuň üçin-de ol öten agşamdan bäri köp alada çekdi, köp iňkis etdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Süleýmanow onuň aladasyny ýeňletmäge çalyşman, işiň hakykatyny mälim etdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)