alaýaz

[a:laýa:z]

Şatlykly, şowhunly, gülşükli ýagdaý.

  • Hoşgeldiniň deň-duşlary onuň töwereginde ýygnanyp degişýärdiler, gülüşýärdiler, alaýazdylar. Jaýyň içi alaýazdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Zähmete yhlasly hem-de hoş owaz, Mydam, göreş, iş üstünde alaýaz. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • alaýazdy
  • alaýazdylar
  • alaýazlykdy