alaçsyz a‧laç‧syz sypat

[alaçsyz]

Çäresiz, ýagdaýsyz, alaç tapmaýan.

 • Alaçsyz bolup iýsem hem inime ýokmaýar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Firidun alaçsyz pil süňküni çykaryp, Sudaba uzatdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • alaçsyzdygyny
 • alaçsyzdym
 • alaçsyzdyr
 • alaçsyzlygy
 • alaçsyzlygyna
 • alaçsyzlygyny
 • alaçsyzlygyň
 • alaçsyzlyk
 • alaçsyzlykdan