alaçaly a‧la‧ça‧ly sypat

[a:laçaly]

alaçaly ýag

Toşap garylan guýruk ýa-da sary ýag.

  • Onuň üstünde içi alaçaly ýagly jamy goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Çaý teýi ýerine alaçaly ýag hem düýäniň agarany bilen bakdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)