alaça a‧la‧ça at

[a:laça]

Eriş gyzyl, argajy gök, elde dokalýan nah matanyň bir görnüşi.

  • Şol ýetim gyza ýa-da onuň jigisine bir döwüm çörek beren ýeriňiz barmy, egnine bir alaça etdiňizmi? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň başynda börügi we egninde duz ýaly agaran alaça köýnegi bardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • alaçalary
  • alaçaly
  • alaçamy
  • alaçany
  • alaçasyny
  • alaçaňy