alçy

Aşygyň at mündäý tarapy.

  • Akpamygyň ogly men, Ýek ýagyrnyň ýegeni men, Altyn aşygym alçy gop! («Edebiýatdan hrestomatiýa»)

alçy mündürip, towha gopdurmak

Birini oýnamak, başyny-gözüni aýlamak.

aşygy alçy oturmak

seret aşyk2

  • Aşyr han, adama dost hem, garyndaş hem onuň aşygy alçy oturan wagtynda tapylýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)