alçak

Göwnaçyk, mylaýym, gadyrly, şoh.

  • Onuň özi-de bir alçak ýigit. («Tokmak» žurnaly)

  • Garaýagyz alçak bir gelin Aleksandra Iwanowna ýüzlendi. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Bu alçak adam bizi gadyr bilen garşy aldy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem alçak - alçagy.