alça

Botanika Üljä meňzeş, göjek ýaly togalajyk, sary reňkli süýjümtik iýmiş we şol iýmişi getirýän agaç.

  • Gojaman daglaryň kert ýakalaryndaky ýabany erik, üzüm, alça agaçlarynyň miwesi şahalaryna agram berýär.

  • Garrygalanyň dag jülgelerinde alça köp bitýär.