akytmak işlik

Biriniň eline ýa-da bir zadyň üstünden suw guýmak, suw dökmek.

  • Gülnäz legen bilen suw alyp geldi, Firidunyň eline suw akytdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem akytmak - akydýar, akydar, akydypdyr.


Duş gelýän formalary
  • akydansoň
  • akydary
  • akydaýyn
  • akydyp
  • akytdy
  • akytmaga