akytdyrmak işlik

Adamyň eliniň ýa-da başga bir zadyň üstünden birine suw guýdurtmak.

  • Myhmanyň eline suw akytdyrmak. Eliňe suw akytdyrmak.


Duş gelýän formalary
  • akytdyrmak