akan-dökän a‧kan-dö‧kän

[aka:n-dökän]

Bulam-bujar, çalam-çaş, tertipsiz, bulaşyk.

  • Öýüň içini akan-dökän edip, tapan depder-kitaplaryny alyp, ýeňsesini tüňňerdip, mekdebine gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • akan-dökändigini
  • akan-dökänligiň