akademik

  1. Akademiýanyň çleni.

    • Akademigiň beren maslahatlary Baýramowyň ylmy işleriniň daýanýan materiallaryny giňeltdi. (N. Jumaýew, Ak derek)

  2. Könelişen söz Akademiýa kursuny gutaran adam.


Duş gelýän formalary
  • akademiki
  • akademikler
  • akademikleriň
  • akademiklige
  • akademikligi
  • akademikligine