agzybirlik

[agzybi:rlik]

Dostluk, ylalaşyklylyk, oňşuklylyk, bir maksatlylyk.

  • Olaryň ikiside agzybirlikde zähmet çekdiler.

  • Agzybirlik hemme zatdan güýçlüdir.

  • Söweşde basylmaz, göreşjeň ýaşlar, Agzybirlik bilen jemlenýär güýçler. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem agzybirlik - agzybirligi.