agzybir

[agzybi:r]

Dostlukly, ylalaşykly, oňşukly, bir maksatly.

  • Olar örän agzybir ýaşaýan ekenler. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  • Agzybire taňry bir, agzalany gaňry bir. (nakyl)