agtarylmak işlik

Tapmak üçin barlanylmak, gözlenilmek.

  • Şäher içindäki saraýlar agtaryldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sen, eden gömüsgäň üsti agtarylanda, dürli haýýarlyga tutunýarsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)