agtaryş

Ylmy taýdan barlag, gözleg.

  • Agtaryş wagtynda alymlar gara daşdan edilen ullakan sütün tapdylar.

  • Agtaryş işlerini geçirmek.