agtartmak işlik

Birini ýa-da bir zady gözletmek, barlatmak.

  • Eziz ony atlylaryň içinden agtartdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem agtartmak - agtardýar, agtardar, agtardypdyr.


Duş gelýän formalary
  • agtardyp
  • agtartdy
  • agtartmak