agraltmak işlik

  1. Bir zady agyr etmek, bir zadyň agramyny artdyrmak.

    • Bu gatlar meniň jübimi agraldýar.

  2. Biriniň gününi has kynlaşdyrmak, erbet ýagdaýa salmak.

    • Şeýle agyr durmuşy hasda agraltmak nämä gerek. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

    • Gopbamlaryň halyn agraltdy bu dem, Agyr alýanlaryň batly gollary. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  3. Güýjüni gaçyrmak, kuwwatdan düşürmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem agraltmak - agraldýar, agraldar, agraldypdyr.