aglaşmak işlik

[a:glaşmak]

  1. Köpçülik bolup aglamak, gözýaş edişmek.

    • Sadap baý bolsa kowçum-kowçum gelýän aýallaryň hemmesi bilen bile aglaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Ýogyn sesleri bilen zowladyşyp aglaşmalaryny goýup, gözýaşlaryny süpürdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Zeýrenişmek, derdinişmek.