agitatorlyk

Agitasiýa işini alyp barmaklyk, agitator bolup işlemeklik.

  • Onuň agitatorlyk işini gowy alyp barşy barada hem gürrüň edýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem agitatorlyk - agitatorlygy.