agitasiýa

Bir ideýany ýa-da şygary halk köpçüligine ýaýratmaklygy maksat edinýän hem-de köpçüligi syýasy taýdan terbiýelemek we olary möhüm jemgyýetçilik-syýasy meseleleri çözmeklige çekmek maksady bilen alnyp barylýan .

  • Agitasiýaňy has giňden guramak gerek. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
  • agitasiýanyň
  • agitasiýasynyň
  • agitasiýaňy