agdyrmak işlik

[a:gdyrmak]

Bir zady ölçeginden artyk dolduryp, erňeginden dökmek.

ezenegiňi agdyrmak

Özüňi, egin-eşigiňi oňarman iş başarman ýörmek.

  • Donunyň ezenegini agdyryp, lep-lep edip, pagta ýygmaga ugrady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)