agdar-düňder

[a:gdar-düňder]

Akan-dökän, akan-ýykan, dagynyk, tertipsiz.

  • Çatmanyň içini agdar-düňder etdiler.

  • Indi ol oda gorsalyp, agdar-düňder bolan meýdanda, gara dag çakyşýan ýaly, uly tanklar gazap bilen söweşýärdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • agdar-düňderlikdir