agaran

[a:garan]

Düýe çalynyň ýüzüne galýan gatyk.

  • Çaý teýi ýerine alaçaly ýag hem düýäniň agaryny bilen bakdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Agaran bilen çörek iýdik.