adyl

Rehimli, adalatly, parasatly, paýhasly.

  • Bulut eger kybladan tursa, güýçli boran bolarmyş, Şah eser adyl bolmasa, tagty weýran bolarmyş. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň adyl adamdygy hakda bütin ýurtda şöhrat ýaýranmyş. («Mydam Taýar» gazeti)