adatlanmak a‧dat‧lan‧mak işlik

[a:datlanmak]

Bir zady endik etmek, adat edinmek, bir gylygy, häsiýeti werdiş etmek, öwrenişmek.

  • Ryžyk uzak hem köp pikir etmäge adatlanypdy. (M. Gorkiý, Eserler)

  • Onuň bütin durmuşy şoňa adatlanypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Pil sapyna adatlanan eller ýarag tutmasyny bilmeýärdiler.


Duş gelýän formalary
  • adatlanan
  • adatlandylar
  • adatlanmadyk
  • adatlanmandy
  • adatlanyp
  • adatlanypdy