adatça a‧dat‧ça

[a:datça]

Düzgün ýa däp boýunça, hemişekisi ýaly.

  • Ýawer Ezimi inçemik gara murtuna adatça elini ýetirip ýylgyrdy-da, hiçbir zat aýtmady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)