adamlyk

[a:damlyk]

  1. Adamkärlik, oňat boluşlyk, gowy gylyk-häsiýetlilik.

    • Ol demirçiniň bolja adamlygy bir çen bardy. (M. Gorkiý, Ene)

    • Hany seniň adamlygyň? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Birnäçe adamdan ybarat bolan, ençeme adama niýetlenen.

    • Dört adamlyk nahar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem adamlyk - adamlygy.