adamlyk a‧dam‧lyk

[a:damlyk]

 1. Adamkärlik, oňat boluşlyk, gowy gylyk-häsiýetlilik.

  • Ol demirçiniň bolja adamlygy bir çen bardy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Hany seniň adamlygyň? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Birnäçe adamdan ybarat bolan, ençeme adama niýetlenen.

  • Dört adamlyk nahar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem adamlyk - adamlygy.


Duş gelýän formalary
 • adamlyga
 • adamlygy
 • adamlygyna
 • adamlygyndan
 • adamlygyny
 • adamlygynyň
 • adamlygyň
 • adamlykdan
 • adamlyklary