adamhorlyk a‧dam‧hor‧lyk

[a:damho:rlyk]

Adamzadyň janyna kast edijilik, adamhoryň gylyk-häsiýeti, wagşylyk, ganhorlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem adamhorlyk - adamhorlygy.