adamçy a‧dam‧çy at

[a:damçy]

Adam dişleýän, adam gapýan, adama erjeşýän (haýwan).

 • Ol uly göwresi bilen sandyrady, gözleri adamçy malyňky ýaly gyzardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Olaryň adamçy düýeleri bardy.


Duş gelýän formalary
 • adamça
 • adamçylyga
 • adamçylygam
 • adamçylygy
 • adamçylygydyr
 • adamçylygyna
 • adamçylygynda
 • adamçylygyndan
 • adamçylygyny
 • adamçylygynyň
 • adamçylygyň
 • adamçylygyňyz
 • adamçylyk
 • adamçylykdan
 • adamçylykdandyr
 • adamçylykdyr