adamçy

[a:damçy]

Adam dişleýän, adam gapýan, adama erjeşýän (haýwan).

  • Ol uly göwresi bilen sandyrady, gözleri adamçy malyňky ýaly gyzardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olaryň adamçy düýeleri bardy.