absenteizm ab‧sen‧teizm

Kapitalistik ýurtlarda: Jemgyýetçilik işlerine, ýygnaklara saýlawlara gatnaşmakdan boýun gaçyrmaklyk.


Duş gelýän formalary
  • absenteizmiň