abraýly sypat

[a:braýly]

  1. Abraýdan peýdalanýan, abraýa eýe bolan, hormatly, şöhratly, sylanýan.

    • Ata-eneler her bir tarapdan iň abraýly adamlardyr. (I. T. Ogorodnikow, P. N. Şimbirýow, Pedagogika)

  2. Edepli, medeniýetli, terbiýeli.

    • Abraýly ýere üst-başyň tämizräk barsaň, meniň-ä şärik zadym şol-diýdi. («Tokmak» žurnaly)

    • Abraýly maşgala.