abbrewiatura abb‧re‧wia‧tu‧ra

Gysgaldylyp ýasalan söz: «raýkom», «kolhoz», şonuň ýaly-da iki ýa-da birnäçe sözleriň baş harplary alnyp ýasalan söz: BMG, ABŞ.


Duş gelýän formalary
  • abbrewiaturalar
  • abbrewiaturalarda
  • abbrewiaturalary
  • abbrewiaturalaryň
  • abbrewiaturasy