abbat ab‧bat

 1. Katolik erkekler monastyrynyň başlygy.

  • Monahlar özleriniň naçalniklerine-abbatlara gürrüňsiz boýun egmäge borçly bolupdyrlar. (Orta asyrlar taryhy)

 2. Fransiýada: katolik ruhanysy.


Duş gelýän formalary
 • abbatlar
 • abbatlara
 • abbatlary
 • abbatlaryň
 • abbatlygy
 • abbatlygynyň
 • abbatlygyň
 • abbatlyk
 • abbatyň