aşyrmak işlik

[a:şyrmak]

 1. Bir zatdan geçirmek, bir zatdan ötürmek, bir ýere ýetirmek.

  • Ala dagdan aşyrar men. («Görogly» eposy)

 2. Belli bir çäkden, normadan çykmak, artdyrmak, ýokarlandyrmak.

amala aşyrmak

seret amal


Duş gelýän formalary
 • aşyram
 • aşyran
 • aşyrana
 • aşyranda
 • aşyrandan
 • aşyrandygy
 • aşyrandygyna
 • aşyrandygyny
 • aşyrandyklary
 • aşyrandyr
 • aşyranlara
 • aşyranlarynda
 • aşyranlaryň
 • aşyranlygy
 • aşyranynda
 • aşyranyndan
 • aşyrar
 • aşyrara
 • aşyrardy
 • aşyrarlar
 • aşyrary
 • aşyrarys
 • aşyrasy
 • aşyraýjak
 • aşyraýsaň
 • aşyrdy
 • aşyrdylar
 • aşyrdym
 • aşyrdyr
 • aşyrdyňmy
 • aşyrjagy
 • aşyrjagymyza
 • aşyrjagyna
 • aşyrjak
 • aşyrjakdygymyza
 • aşyrjakdygyny
 • aşyrjaklaryň
 • aşyrma
 • aşyrmadyk
 • aşyrmaga
 • aşyrmaga-da
 • aşyrmagy
 • aşyrmagydyr
 • aşyrmagyn
 • aşyrmagyna
 • aşyrmagynda
 • aşyrmagyny
 • aşyrmagynyň
 • aşyrmagyň
 • aşyrmak
 • aşyrmakda
 • aşyrmakdan
 • aşyrmakdyr
 • aşyrmaklary
 • aşyrmaklaryna
 • aşyrmaklarynda
 • aşyrmaklaryny
 • aşyrmaklyga
 • aşyrmaklygy
 • aşyrmaklygyna
 • aşyrmaklygyny
 • aşyrmaklygynyň
 • aşyrmaklygyň
 • aşyrmaklyk
 • aşyrmaklykda
 • aşyrmakçy
 • aşyrmalaryň
 • aşyrmaly
 • aşyrmalydygy
 • aşyrmalydygyny
 • aşyrmalydyr
 • aşyrmalydyrlar
 • aşyrman
 • aşyrmanda
 • aşyrmanlygyň
 • aşyrmany
 • aşyrmasa
 • aşyrmazdan
 • aşyrmazlygy
 • aşyrmazlyk
 • aşyrmaýan
 • aşyrmaýar
 • aşyrsa
 • aşyrsak
 • aşyrsaň
 • aşyrsyn
 • aşyryp
 • aşyrypdy
 • aşyrypdylar
 • aşyrypdyr
 • aşyrypdyrlar
 • aşyryň
 • aşyrýan
 • aşyrýandygy
 • aşyrýandygyna
 • aşyrýandygyndan
 • aşyrýandygyny
 • aşyrýandyklary
 • aşyrýanlar
 • aşyrýanlara
 • aşyrýanlaryň
 • aşyrýanlygy
 • aşyrýanlygyndan
 • aşyrýar
 • aşyrýardy
 • aşyrýardylar
 • aşyrýarka
 • aşyrýarlar
 • aşyrýarys