aşyrmak işlik

[a:şyrmak]

  1. Bir zatdan geçirmek, bir zatdan ötürmek, bir ýere ýetirmek.

    • Ala dagdan aşyrar men. («Görogly» eposy)

  2. Belli bir çäkden, normadan çykmak, artdyrmak, ýokarlandyrmak.

amala aşyrmak

seret amal